Kumpulan tanya jawab agama

< Seluruh Topik
Print

Apakah Ibnul Jauzi Ulama Ahlu Sunnah dan Bagaimana Aqidah Beliau?

Pertanyaan: 
Bagaimana aqidah Imam Ibnul Jauzi rahimahumullah? Apakah beliau termasuk ulama ahlu sunnah?

Jawaban: