Category: Matan Al-Jurumiyah

Penjelasan Kitab متن الآجرومية (Matan Al Jurumiyah) ini dijelaskan secara ringkas dan ringan. Sehingga insyaAllah mudah dipahami oleh penuntut ilmu. Pelajaran ini penulis ambil langsung dari Ustadz Abu Ya'la Kurnaedi, Lc. Hafidzahullahu Ta'ala.

2# Ciri-Ciri dan Tanda Isim Dalam Bahasa Arab

2# Ciri-Ciri dan Tanda Isim Dalam Bahasa Arab

Sekarang kita akan belajar tentang Ciri-Ciri dan Tanda Isim Dalam Bahasa Arab. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Jurumiyah. Setelah pada pertemuan pertama kita belajar tentang Definisi Kalam dalam Bahasa Arab. Setelah ulama mencari-cari, membaca di dalam Al-Qur’an, membaca di dalam hadits, datang ke orang-orang Arab Badui dizaman Imam Syafi’i, mereka [...]
1# Definisi Kalam dalam Bahasa Arab – Matan Al-Jurumiyah

1# Definisi Kalam dalam Bahasa Arab – Matan Al-Jurumiyah

A. تعريف الكلام (Definisi Kalam) Kalam adalah ucapan. Contohnya adalah Kalamullah (Firman Allah), Kalamurrasul (ucapan Rasul), Kalamunnas (ucapan manusia). Kalam tergantung siapa yang mengucapkan. Ada yang berfaidah dan ada yang tidak berfaidah. Tapi kalau Kalamullah, kalamurrasul, semua pasti berfaidah. Kita sedang membahas definisi kalam dari si [...]
2 / 2 POSTS